Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Zaprawy murarskie quick-mix

Cegła klinkierowa jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych towarzysząc człowiekowi od wielu wieków będąc synonimem trwałości, odporności na korozję biologiczną oraz kreatywności w kształtowaniu architektury i piękna fasady.


Poważnym jednak problemem rzutującym na rynkowe opinie o elewacjach klinkierowych jest zjawisko pojawiających się po pewnym czasie różnego rodzaju wykwitów i przebarwień na ich powierzchniach. Zjawiska tego typu należą do najczęstszych szkód jakie możemy zaobserwować na wielu obiektach. Mechanizm powstawania zaplamień we wszystkich przypadkach jest bardzo podobny, natomiast przyczyn jest bardzo wiele. Z wielu przeprowadzonych badań wynika, że około 35% wszystkich wykwitów powierzchniowych powstaje w wyniku zastosowania niewłaściwych zapraw, około 25% związane jest z wykonaniem robót bez zabezpieczeń w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, mróz), około 25% w wyniku niestaranności podczas wykonywania prac i około 15% z innych przyczyn.

Z powyższego wynika więc, że właściwy dobór zapraw do murów licowych decyduje znacząco o końcowym efekcie wykonywanych prac. Spoiny stanowiące jedynie 15 - 20 % całkowitej powierzchni licowej są najsłabszym elementem, na której koncentrują się stale powracające czynniki powodujące uszkodzenia, takie jak: wyługowania, wykruszenia, wykwity i zawilgocenia. Sam dobór odpowiedniej cegły elewacyjnej - nawet najwyższej jakości - nie daje więc żadnej gwarancji i całkowitego zabezpieczenia przed w/w zjawiskami. Dlatego też zaprawie należy poświęcić znacznie więcej uwagi.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i badaniom w dziedzinie murów licowych, firma quick-mix opracowała grupę produktów V.O.R do murów licowych wychodząc w ten sposób naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom wszystkich naszych klientów.

Termin - zaprawy murarskie V.O.R. - oznacza nowy kierunek, czyli murowanie z jednoczesnym bezpiecznym licowaniem bez jakiegokolwiek ryzyka.

Na rynku jest ogromna różnorodność materiałów licowych do których zaliczają się: cegła licowa, klinkier, cegła silikatowa, itp. Cechuje je różnorodność właściwości, z których na szczególną uwagę zasługuje zachowanie się cegły pod względem wchłaniania wody (nasiąkliwości). W związku z tym parametrem, cegły możemy podzielić na: cegły o bardzo dużej nasiąkliwości, o dużej nasiąkliwości, o słabej nasiąkliwości i o bardzo słabej nasiąkliwości. Dlatego firma quick-mix w swoich badaniach poszła o krok dalej, opracowując cztery rodzaje zapraw V.O.R. uwzględniające stopień nasiąkliwości cegły, który jest tak samo ważną przesłanką jak pełnospoinowe nakładanie zaprawy bez miejsc pustych przy wykonywaniu murów licowych :
1. VK Plus - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murów elewacyjnych z ekstremalnie nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości >10% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
2. VK 01 - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murów elewacyjnych z mocno nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości 8-10% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
3. VM 01 - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murów elewacyjnych ze słabo nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości 3-8% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
4. VZ 01 - specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murów elewacyjnych z bardzo słabo nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości < 5% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.


Związek pomiędzy zaprawą i cegłą
- a więc przyczepność i szczelność - w znacznym stopniu zależą od tego jak dalece uda się dostosować i dobrać odpowiednią zaprawę murarską V.O.R. do charakterystyki absorpcyjnej cegły. Dla każdego rodzaju zaprawy dozowane są celowo środki, które zatrzymują wodę, gdy zaprawa jest jeszcze świeża zapobiegając w ten sposób twardnieniu zaprawy na powierzchni styku z cegłą. W przypadku cegieł o dużej nasiąkliwości nie jest więc konieczne wstępne zwilżanie cegieł przy zastosowaniu zaprawy VKplus lub VK01. W przypadku cegieł o bardzo słabej nasiąkliwości woda pracuje w opóźnionym trybie, przez co woda deszczowa ma ułatwiony dostęp do wnętrza zaprawy wypłukując w ten sposób spoiwo. Zaprawy VM01 i VZ01 zapobiegają temu zjawisku posiadając specyficzną zdolność zatrzymywania cząsteczek wody oraz odpowiedni skład granulometryczny przez co zapobiega się efektowi ślizgania się cegieł (lub utraty przyczepności cegieł) zapewniający odpowiednią porowatość i optymalną stateczność muru. Zaprawy charakteryzują się przy tym również dużą plastycznością i łatwością obróbki. Oznacza to, że stosowana na budowie zaprawa jest zawsze dostosowana do odpowiedniego typu cegły. Zaprawy V.O.R. mają aprobatę techniczną ITB : AT-15-4021/99. Przy stosowaniu zapraw murarskich quick-mix oprócz niewątpliwych zalet technicznych samego produktu, znaczącą i decydującą zaletą jest duże bezpieczeństwo. Przy zastosowaniu techniki:
murowanie z jednoczesnym spoinowaniem całokształt prac daje się łatwo kontrolować tak, że można uniknąć ubytków w systemie spoinowania.
Zgodnie z doświadczeniami zebranymi przez quick-mix na przestrzeni lat można jednoznacznie stwierdzić, że pełnospoinowe nałożenie zaprawy następuje tylko w przypadku zastosowania metody "murowanie i spoinowanie w jednym cyklu roboczym". Nie należy spodziewać się wówczas wykwitów przy założeniu fachowego wykonawstwa. Metoda ta ma również przełożenie finansowe dla samego wykonawcy, który obniża w ten sposób koszty robocizny i koszty przestoju rusztowań.

Pełnospoinowe murowanie za pomocą zaprawy murarskiej quick-mix V.O.R., wysoka elastyczność i dobra przyczepność zaprawy do cegieł.

Wypływająca zaprawa nie odrywa się i dzięki temu może być po zdjęciu użyta ponownie. Warstwa powietrza nie jest zablokowana, straty zaprawy prawie nie występują.

Murowanie i spoinowanie w jednym cyklu roboczym. Powierzchnię spoiny wygładzić uszczelniając, w zależności od ukształtowania uzyskując gładką lub rustykalną, szorstką powierzchnię.

Mocne i nie wykazujące rys połączenia przyczepne. Jednolita struktura spoiny, odporne na gwałtowny deszcz, mróz i warunki atmosferyczne.

Pod hasłem "bezpieczeństwo" kryje się ponadto efektywność na placu budowy. Oprócz optymalnego wyboru techniki wykonywania murów licowych, firma quick-mix poprzez odpowiednią logistykę na budowie zapewnia wykonawcom łatwy i szybki dostęp do produktu. Forma dostawy w workach czy silosach sprawia, że tworzenia zapasów środków wiążących i piasku staje się zbędne. Dzięki technice maszynowej gotowa do użycia zaprawa murarska charakteryzuje się zawsze wysoką i stałą jakością. Opisane powyżej wytyczne odnośnie nowoczesnego materiału budowlanego umożliwiającego uzyskanie ładnego i estetycznego muru wykonanego z cegły elewacyjnej, mogą być spełnione tylko przy zastosowaniu wyprodukowanej fabrycznie suchej zaprawy. Zaprawy V.O.R. produkowane przez quick-mix są w stanie sprostać wszystkim, nawet najtrudniejszym wymaganiom.

Stosując sprawdzone zaprawy V.O.R. nasi klienci otrzymują wiele korzyści i bezpieczeństwo systemowe :
- odpada kłopotliwe moczenie czy zraszanie wodą cegieł,
- nie występuje pracochłonne i kosztowne mieszanie cementu z piaskiem na placu budowy,
- dzięki technice "murowanie z jednoczesnym spoinowaniem w jednym cyklu roboczym" zbędne staje się późniejsze wypełnianie spoin, dzięki czemu zmniejszeniu ulegają koszty robocizny i przestoju rusztowań,
- gwarantowana jest absolutna szczelność zaprawy,
- zaprawy odporne są na działanie czynników atmosferycznych,
- są dyfuzyjne,
- zaprawy charakteryzuje idealna przyczepność do krawędzi,
- wszystkie produkty są mrozoodporne,
- nie dochodzi do spalania zaprawy,
- dzięki wysokiej jakości uziarnienia oraz modyfikatorom czynią zaprawy V.O.R. łatwymi w obróbce, plastycznymi i skutecznymi w działaniu,
- VZ 01 dzięki swoim właściwościom zapobiega wydzielaniu się z zaprawy wody przez co umożliwia jej przyczepność do tak trudnego podłoża jakim jest cegła o bardzo słabej nasiąkliwości,
- mocne i nie wykazujące rys połączenie na powierzchni styku zaprawy i cegły zapobiega kosztownym naprawom,
Stosując produkty quick-mix fachowcy są w stanie rozwiązać każdy problem szybko i skutecznie.
Istotne jest, aby zawsze mieć na względzie, że tylko współdziałanie systemowe cegły, odpowiedniej zaprawy i fachowego wykonawstwa może zapewnić uzyskanie odpowiedniej jakości i estetyki elewacji z licówki.

Zaprawy murarskie V.O.R. z trasem.
Jedną z nowości wprowadzana przez firmę quick-mix są zaprawy murarskie zawierające Tras. Jest to tuf wulkaniczny - jeden z najstarszych dodatków hydraulicznych do wapna - stosowany już przez starożytnych Rzymian. Dzięki krzemionce zawartej w trasie zaprawa zyskuje cechy hydrauliczne, natomiast wolne wapno - przyczyna wyługowań, jest wiązane już w trakcie twardnienia w krystaliczny, niezwykle trwały, odporny na kwaśne środowisko krzemian.

Jedną z zapraw murarskich zawierających Tras jest zaprawa VK 01 T - służy ona do murowania i wraz z jednoczesnym fugowaniem cegieł o średniej nasiąkliwości. Produkt ten jest suchą zaprawą składającą się z cementu i Trasu jako spoiwa oraz frakcjonowanych dodatków kruszywa 0-2 mm i specjalnych domieszek dla polepszenia właściwości produktu. W ofercie znajdują się również zaprawy:
VK Plus T do cegieł wysokiej nasiąkliwości (>10%), VK 01 T do cegieł o średniej nasiąkliwości (8-10%), VM 01 T do cegieł nienasiąkliwych (3-8%), VZ 01 T do cegieł nienasiąkliwych (<5%)
VorM - fuga do spoin z Trasem
Decydujące zalety zapraw z Trasem:
- nie zawiera szkodliwych substancji, - bardzo odporne na agresywny wpływ środowiska,
- są niezwykle trwałe,
- posiadają prawie 5-cio krotnie mniejszy skurcz od zapraw wapienno cementowych,
- wiążą "wolne wapno", co zapobiega powstawaniu wyługowań wapiennych,
- są sprawdzone od ponad 2000 lat

Opisane powyżej zaprawy murarskie V.O.R. znalazły szerokie uznanie wśród polskich wykonawców dzięki wysokiej jakości, bezpieczeństwu, wszechstronnemu serwisowi i doradztwu technicznemu. Ponieważ quick-mix to nie tylko wysoka jakość produktów, ale również profesjonalny sposób wskazania klientom zalet i możliwości wynikających ze współpracy z nami. Stąd synonimem systemowego rozwiązywania problemów w firmie quick-mix jest kolor pomarańczowy, który jest symbolem sympatii, kompetencji i wysokiego uznania dla naszych klientów.