Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Wykonanie ścian piwnicy z betonu komórkowego

Materiał i izolacja

Z betonu komórkowego można budować ściany piwnic, jednak jednym z warunków jest wypełnienie spoin pionowych zaprawą. Zalecane jest używanie bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi. Oprócz bloczków, używa się płaskich belek nadprożowych oraz kształtek U. Elementy łączy się zaprawą cienkowarstwową lub tradycyjną. Ściany piwnic należy chronić przed działaniem wody i wilgoci z gruntu, stosując odpowiednią izolację, zależną od warunków gruntowo-wodnych, w miejscu budowy. Możliwe jest wykonanie izolacji typu lekkiego lub średniego, tzw. przeciwwilgociowej (budynek posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej) oraz izolacji typu ciężkiego, tzw. przeciwwodnej (jeśli występuje ciśnienie hydrostatyczne). Sposób wykonania izolacji opisano w ulotkach pt. "Fundament dobrze zaizolowany" (Edycja2010-5) oraz "Izolacja ścian piwnic" (Edycja 2008).

Ściany wzmocnione

Ściany piwnic, mocno zagłębione w gruncie lub o dużej wysokości, należy wzmocnić wieńcem, opartym na ścianach prostopadłych (wykorzystuje się kształtki U). Można też, w odpowiednio wyciętych bloczkach, wykonać słupy. Posadawia się je bezpośrednio na ławie, albo płycie fundamentowej lub na ścianach fundamentowych. Ważnym momentem jest osadzenie wieńca, a wykonanie musi uwzględniać materiał elewacji części cokołowej budynku.

Początek prac

Ważne jest dokładne wykonanie pierwszej warstwy muru, od tego bowiem zależy, czy cała ściana będzie równa i bez problemu będziemy mogli kontynuować prace. Zaprawę cementową nakłada się cienką warstwą, dlatego późniejsza korekta jest bardzo trudna lub niemożliwa. Po wykonaniu izolacji poziomej i wytyczeniu osi ścian, ustalamy najwyższy narożnik budynku. Różnica wysokości pomiędzy narożnikami nie może przekraczać 30 mm. Przy większej, trzeba wyrównać podłoże. Murowanie rozpoczynamy od ustawienia w narożnikach ścian pojedynczych bloczków, zwróconych piórami na zewnątrz budynku. Eliminuje to powstawanie w tych miejscach bruzd wymagających wypełnienia. Zaprawę nakładamy specjalną kielnią o szerokości muru, co ułatwia uzyskanie równej warstwy o odpowiedniej grubości. Jednorazowo, nakładamy pasmo zaprawy o długości maks. 3 m, co umożliwia ustawienie bloczków, zanim zaprawa wyschnie. Prace kontynuujemy po stwardnieniu zaprawy i przeszlifowaniu poprzedniej warstwy bloczków, w celu wyeliminowania niewielkich nierówności; górna płaszczyzna elementów musi być pozioma. Po wymurowaniu pierwszych warstw bloczków,
w ścianach zewnętrznych przyziemia (wys. 0,5 m), wykonujemy izolację poziomą np. z folii (unikniemy w ten sposób zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej). Zewnętrzną ścianę nośną piwnicy osłaniamy twardymi płytami z polistyrenu XPS (ekstrudowanego) lub styropianu EPS 100, które muszą sięgać powyżej poziomu gruntu.

Ściany wewnętrzne

Zazwyczaj piwnicę dzieli się na mniejsze pomieszczenia. Do wykonania ścian działowych również można użyć betonu komórkowego; przeważnie stosuje się bloczki o grubości 115 lub 120 mm. Ściany te wznosi się po wymurowaniu ścian konstrukcyjnych i położeniu stropów. Ściany zewnętrzne łączy się z wewnętrznymi najczęściej za pomocą tradycyjnego przewiązania murarskiego. Bloczki ściany wewnętrznej są wprowadzane w ścianę zewnętrzną na całą jej grubość. Takie wykonanie pozwala uniknąć mostków termicznych. Pierwszą warstwę bloczków układa się na styk do ściany ewnętrznej, wypełniając spoinę pionową. Drugą warstwę układa się z przewiązaniem, pamiętając o wykonaniu spoiny pionowej przy bloczkach przylegających do ściany wewnętrznej. W opisany sposób, naprzemiennie, muruje się ścianę do pożądanej wysokości.
Pamiętać należy, aby pierwszą warstwę bloczków ułożyć na zaprawie cementowej, ustawiając elementy tak, aby spoiny ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą. Następne warstwy wznosi się z przesunięciem elementów, po to, by spoiny nie wypadały w jednej linii. Ściany wewnętrzne można też stawiać w ten sposób, iż bloczki wprowadza się tylko na pewną głębokość w ścianę zewnętrzną. Innym sposobem łączenia ścian jest murowanie ściany wewnętrznej na styk - wówczas konieczne jest łączenie obu ścian stalowymi kotwami. Pod stropem należy zostawić szczelinę szerokości 10-15 mm, co zapobiegnie ewentualnemu uszkodzeniu ściany działowej, spowodowanemu ugięciem stropu podczas jego eksploatacji.

Miejsca szczególne

Ściany z betonu komórkowego z piórem i wpustem muruje się na spoiny poziome. Są jednak wyjątki. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą w tych miejscach, gdzie pióro i wpust nie łączą się ze sobą, w narożach ścian, gdzie powierzchnia czołowa z wpustem łączy się
z gładką powierzchnią boczną bloczka oraz tam, gdzie docinano bloczki - jest to najczęściej ostatni odcinek ściany. Jeżeli piwnica jest tylko częściowo zagłębiona w gruncie, wówczas zazwyczaj zaprojektowane są okna piwniczne. Ściana wokół tych miejsc wymaga szczególnie starannego wykonania, ponieważ naprężenia, większe niż w litej ścianie, mogą spowodować jej zarysowanie się w obrębie otworu. W strefach podokiennych należy zatem umieścić w najwyższej spoinie zbrojenie poziome z dwóch prętów ze stali żebrowanej o średnicy 6 mm.Zbrojenie musi wystawać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów. Po wykonaniu zbrojenia należy każdy otwór okienny (a także drzwiowy) zamknąć od góry płaską belką nadprożową, która wraz z wymurowanymi na niej bloczkami utworzy nadproże. Belki umieszcza się symetrycznie, murując je również na zaprawę cienkowarstwową. Jeżeli szerokość ściany wymaga ułożenia dwóch lub więcej belek obok siebie, łączy się je także wspomnianą zaprawą.

H+H radzi

Wykonywanie ścian fundamentowych jest pierwszym etapem wznoszenia budynku. W budynkach niepodpiwniczonych, bezpośrednio na ławach fundamentowych wykonuje się ściany fundamentowe betonowe, monolityczne lub z bloczków betonowych o wymiarach 38 x 24 x 24 cm. Są one na ogół obustronnie obsypane gruntem i z tego względu nie powinny być wykonywane z bloczków z betonu komórkowego. Natomiast w budynkach podpiwniczonych ściany piwnic mogą być wykonywane z bloczków z betonu komórkowego H+H, pod warunkiem wypełnienia spoin pionowych zaprawą oraz stosowania odpowiednich rozwiązań, zabezpieczających powierzchnie ścian stykających się z gruntem przed działaniem wody. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków PP4-0,6 lub PP6-0,7 z gładkimi powierzchniami czołowymi, co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoin pionowych. Bloczki z betonu komórkowego H+H w odmianach PP4-0,6 i PP6-0,7 to bloczki o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie, wynoszącej odpowiednio 5 MPa oraz 7,5 MPa, dlatego można je stosować do wznoszenia tego rodzaju ścian.