Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Układanie i spoinowanie okładzin na tarasie

Taras stanowi poziomą powierzchnię sytuowaną najczęściej na wysokości parteru lub na dachu budynku. Tarasy pełnią najczęściej funkcję miejsc wypoczynkowych w budynkach mieszkalnych i reprezentacyjnych. W budynkach biurowych, usługowych (np. w hotelach) spełniają dodatkowo rolę ogródków kawiarnianych, restauracyjnych itp.

Użytkowe warstwy tarasów narażone są na szczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji. W zimie ich powierzchnie poddawane są działaniu temperatury ujemnej sięgającej -30°C. Latem wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej +70°C w ciągu dnia i schładzać w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych do temperatury około +10°C. Dodatkową przyczyną naprężeń mogą być różnice temperatur pomiędzy wierzchnią i spodnią częścią płyty tarasu.
Dlatego też poprawne zaprojektowanie i wykonanie układu warstw z najlepszych jakościowo produktów decyduje o trwałości elementów konstrukcyjnych i zapewnia bezpieczne użytkowanie oraz prawidłową współpracę elementów składających się na wszystkie warstwy tarasu . Polecamy Państwu w przypadku wykonywania tarasu stosowanie produktów ujętych w systemie ALPOL HYDRO PLUS T.
Zasady dotyczące wykonawstwa warstwy izolacyjno-przesuwnej, izolacji termicznej, warstwy dociskowej i izolacji podpłytowej opisano w Instrukcji wykonawczej systemu ALPOL HYDRO PLUS T. Poniżej opisano natomiast szczegóły dotyczące przyklejania i spoinowania okładzin na tarasie.

Przyklejanie okładzin
Warstwa okładzinowa zabezpiecza wszystkie wcześniejsze warstwy przed wpływem warunków zewnętrznych, zapewnia własności użytkowe i estetyczne. Najczęściej tę warstwę wykonuje się z płytek ceramicznych. Należy stosować płytki mrozoodporne o niskiej nasiąkliwości, np. płytki gresowe lub płytki prasowane typu "klinkier". Do układania płytek można przystąpić po 24 godzinach od nałożenia zaprawy uszczelniającej ALPOL AH 752.

a) przygotowanie zaprawy klejącej
Kleje ALPOL AK 514, AK 515, AK 516, AK 517 i AK 518 dostarczane są w opakowaniach 25 kg, natomiast kleje ALPOL AK 512 i AK 513 w opakowaniach 5 i 25 kg. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu całej zawartości opakowania (suchej mieszanki) do pojemnika z przygotowaną i odmierzoną porcją wody w ilości podanej na opakowaniu. Zaleca się stosowanie chłodnej i czystej wody, najlepiej pitnej. Mieszanie wykonujemy mechanicznie, przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej z mieszadłem koszyczkowym, do uzyskania jednorodnej masy i założonej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut ponownie mieszamy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju, między innymi przyczepność i odkształcenie poprzeczne. Do kleju nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji.

b) przyklejanie okładzin
Do przyklejania płytek zaleca się stosowanie kleju upłynnionego szybkowiążącego cienkowarstwowego elastycznego ALPOL AK 516 lub kleju upłynnionego szybkowiążącego średniowarstwowego elastycznego ALPOL AK 517. Płytka przylegać wtedy będzie całą powierzchnią montażową do podłoża. Dzięki temu nie powstają pustki powietrzne pod płytką i woda nie gromadzi się w przestrzeni podpłytowej. Można również przyklejać płytki "metodą kombinowaną", która polega na nakładaniu kleju na podłoże i stronę montażową płytki. Metoda ta umożliwia zastosowanie kleju do gresu szybkowiążącego elastycznego ALPOL AK 512, kleju do płytek elastycznego ALPOL AK 513, kleju białego do marmuru elastycznego ALPOL AK 514, kleju do gresu elastycznego ALPOL AK 515 lub nanokleju do klinkieru ALPOL AK 518.
Klej nakładamy na podłoże za pomocą kielni lub pacy, a następnie równomiernie rozprowadzamy pacą stalową z wycięciami półkolistymi, o szerokościach między zębami wynoszących od 13 do 15 mm (dla klejów upłynnionych) lub pacą z wycięciami prostokątnymi do 10 mm (dla klejów normalnych).

Płytki przykładamy dociskając je lekko do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek wykonujemy w czasie nie dłuższym niż 30 minut, za wyjątkiem AK 512 (10 minut) oraz AK 515 i AK 518 (20 minut). Kleje ALPOL AK 516, AK 517 i AK 518 należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą, kleje ALPOL AK 513 i ALPOL AK 514 w czasie 2 godzin, a klej ALPOL AK 512 w ciągu 15 minut. W przypadku zgęstnienia kleju należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Nie zużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić. Układanie płytek należy rozplanować w taki sposób, aby wykonane wcześniej w polu podłoża szczeliny dylatacyjne, pokrywały się ze spoinami

c) wykonanie dylatacji w warstwie okładzinowej
Przeniesioną na powierzchnię warstwy okładzinowej dylatację można wykonać z zastosowaniem gotowego profilu metalowego lub z tworzywa sztucznego z wkładką kompensacyjną lub wypełnić szczelinę materiałem trwale plastycznym np. silikonem. Przed wypełnieniem szczeliny silikonem należy wcisnąć w nią odpowiedniej grubości wodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD.

d) wykonanie połączenia posadzki ze ścianą
Podczas wykonywania prac okładzinowych należy pamiętać o niezabrudzeniu klejem taśmy i narożników uszczelniających oraz pozostawieniu szczeliny umożliwiającej wciśnięcie odpowiedniej grubości sznura dylatacyjnego ALPOL SD. W miejscach połączeń różnych materiałów (np. blacha i ceramika) winno się stosować specjalne silikony np.: dekarskie.

Spoinowanie okładzin
Do wypełnienia fug pomiędzy płytkami zaleca się wodoodporne elastyczne cementowe zaprawy do spoinowania ALPOL ELITE AS E50-69 lub wodoszczelne epoksydowe ALPOL AH 760. Przed spoinowaniem należy usunąć resztki kleju i krzyżyki dystansowe ze szczelin między płytkami, oczyścić je i odkurzyć. Krawędzie płytek powinny być suche, za wyjątkiem płytek o dużej nasiąkliwości, wtedy należy je intensywnie zmoczyć. Sprawdzić odporność płytek na przebarwienia.


a) spoinowanie za pomocą spoiny elastycznej ALPOL ELITE
Elastyczne zaprawy do spoinowania ALPOL ELITE AS E50-69 dostarczane są w postaci suchej mieszanki w opakowaniach 2 lub 5 kg. Przygotowanie masy polega na wymieszaniu mechanicznie lub ręcznie z zalecaną ilością (podaną przez producenta na opakowaniu) czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy spoiny: wytrzymałość, czas wiązania i trwałość. Może być także przyczyną przebarwień. Zaleca się stosować spoinę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, aby uniknąć różnic w odcieniach.
Masę należy nakładać na płytki pacą lub raklą z twardą gumą i przy ich pomocy ruchami ukośnymi wypełniać przestrzenie między płytkami. Następnie zgarnąć nadmiar masy. Po około 10 minutach przystąpić do wyrównywania powierzchni spoiny przy pomocy wilgotnej, często płukanej gąbki. Unikać zbyt intensywnego przecierania powierzchni spoin zbyt wilgotną gąbką, ponieważ obniży to efekt perlenia, pogorszy twardość i może być przyczyną odbarwień. W ciągu 30 minut od nałożenia, powierzchnię spoiny wygładzić za pomocą dobrze wyciśniętej gąbki. Po związaniu spoiny, usunąć nalot z powierzchni płytek. Masę należy zużyć w ciągu 40-50 minut od zarobienia z wodą. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody. W przypadku zabrudzenia płytek świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem do cegieł i płytek ALPOL AI 770.

b) spoinowanie za pomocą zaprawy epoksydowej do spoinowania
Przygotowanie zaprawy ALPOL AH 760 do aplikacji polega na dokładnym wymieszaniu składników A (żywica) i B (utwardzacz) za pomocą wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej (600 obr./min.) z mieszadłem spiralnym, aż do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania: od 3 do 4 minut). Następnie przelewamy masę do czystego pojemnika, aby uniknąć zanieczyszczenia resztkami składników, które mogą pozostać na ściankach pojemnika. Do prac stosujemy tylko specjalne narzędzia, przeznaczone do wyrobów epoksydowych. Natychmiast po wypełnieniu spoiny należy oczyścić powierzchnię płytek. W tym celu można zastosować ciepłą wodę.