Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - warstwa wykończeniowa płytki

Oferta firmy BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

Warunki atmosferyczne takie jak: opady atmosferyczne, wysoka i niska temperatura działają destrukcyjnie na nieprawidłowo wykonany taras. Najczęściej dochodzi do przecieków, odspajania się płytek, wykruszania się spoiny oraz pękania płytek. Wymagania jakie stawiane są tarasom nad pomieszczeniami ogrzewanymi to przede wszystkim ich funkcjonalność, estetyka oraz zabezpieczenie pomieszczeń pod nimi przed działaniem negatywnych warunków atmosferycznych.

Taras spełni te funkcje jeżeli będzie wykonany ze sztuką budowlaną oraz z zachowaniem określonych norm i wytycznych. Taras musi posiadać przede wszystkim określoną ilość warstw, czyli warstwę spadkową na płycie konstrukcyjnej, paroizolację, izolację termiczną, izolację przeciwwodną, wylewkę dociskową stanowiącą podłoże pod warstwę użytkową, następnie izolacja podpłytowa, okładzina ceramiczna na łożu klejowym i zaprawa do spoin. Pominięcie jednej z warstw, zastosowanie niewłaściwych materiałów lub błędy wykonawcze mogą prowadzić do zmian destrukcyjnych opisanych powyżej.

Układ warstw:

1. Warstwa spadkowa na płycie konstrukcyjnej musi mieć 1,5% - 2%, aby izolacja przeciwwodna mogła prawidłowo funkcjonować. Jeżeli płyta konstrukcyjna nie posiada spadku należy go wykonać jako tzw. jastrych trwale zespolony z podłożem. W tym celu należy zastosować najpierw warstwę przyczepną BOTACEM® M 01 a następnie "świeże na świeże" zaprawę naprawczą BOTACEM® M 03. Wykonanie jastrychu związanego z podłożem daje pewność, że nawet przy niewielkich grubościach zaprawa spadkowa nie popęka i nie odspoi się od podłoża.

2. Kolejna warstwa to paroizolacja na bazie bitumicznej wykonana na warstwie spadkowej, która zabezpiecza przed wnikaniem pary wodnej od strony ogrzewanego pomieszczenia w poszczególne warstwy tarasu. Paroizolacja chroni również przed wnikaniem i zawilgoceniem pomieszczeń skroplinami mogącymi tworzyć się w tzw. punkcie rosy. Dlatego ważne jest aby zapewnić odprowadzenie skroplin z warstwy paroizolacji. Kolejny szczegół, na który należy zwrócić uwagę to dylatacje konstrukcyjne, które uszczelnia się przy pomocy taśmy BOTAZIT® B 180 lub B 300. Taśmę osadza się (pamiętając o wykonaniu tzw. omegi Ω) przy użyciu materiału do wykonania paroizolacji BOTAZIT® BM 92 Schnell. Przed nałożeniem produktu należy podłoże zagruntować przy pomocy gruntu BOTAZIT® BE 901.

3. Termoizolacja powinna być wykonana z materiału o odpowiedniej grubości, twardości i parametrach termoizolacyjnych. Optymalnym materiałem jest polistyren ekstradowany (np. URSA XPS). Materiał termoizolacyjny przykleja się przy pomocy BOTAZIT® BM 92 Schnell dopiero po całkowitym wyschnięciu paroizolacji.

4. Hydroizolacja stanowi zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci z opadów atmosferycznych. Wykonana z samoprzylepnej bitumicznej membrany uszczelniającej BOTAZIT® KSK, klejonej bezpośrednio na termoizolacji z zakładem 8 cm pozwala na szybki postęp prac. Obróbkę przeprowadza się "na zimno", rolkę należy rozwinąć na czystych i suchych płytach termoizolacyjnych, przyciąć na odpowiednią długość, zerwać papier ochronny i docisnąć staranie do podłoża.

5. Podkład pod okładzinę czyli wylewka dociskowa na warstwie termoizolacji i wykonanej hydroizolacji powinna być wykonana jako wylewka samonośna z betonu klasy min. C 20/25 wg normy PN-EN 206-1 o minimalnej grubości 45 mm i zbrojonej siatką do wylewek lub wykonanie z betonu o grubości minimum 70 mm i wzmocnionej zbrojeniem rozproszonym. W przypadku większych powierzchni należy dylatować na pola ok. 3 x 3 m. Bardzo ważna jest powierzchniowa nośność podłoża, czyli brak mleczka cementowego, zwietrzałych warstw i zabrudzeń powierzchniowych.

6. Izolacja podpłytkowa i uszczelnienie dylatacji jest kolejnym etapem prac na tarasie. Woda przenikająca przez mikrorysy w spoinach i zaprawie klejowej powoduje nagromadzenie się wilgoci w wylewce, co przy cyklach zamarzania i rozmarzania w okresie jesienno - zimowo - wiosennym prowadzi do destrukcji podkładu. Brak izolacji prowadzi również do powstawania wykwitów. Wnikająca w podkład woda wzbogaca znajdującym się tam wodorotlenkiem wapnia, penetruje do góry przy odparowywaniu i pozostawia w spoinach białe naloty i wykwity. Wykonanie izolacji podpłytowej z BOTACT® MD 28 i uszczelnienie dylatacji taśmą BOTACT® SB 78 skutecznie zatrzymuje ten proces.

Przy klejeniu płytek na tarasach muszą być spełnione dwa warunki: klej powinien posiadać odpowiednią elastyczność i płytki muszą być ułożone bez pustek powietrznych w zaprawie. Do tego celu służą zaprawy o konsystencji rozpływnej BOTACT® M 29 i MULITILIGHT. Oba produkty spełniają wszystkie wymogi stawiane zaprawom klejowym stosowanym na zewnątrz.

Spoinowanie okładziny ceramicznej należy wykonywać przy pomocy zapraw elastycznych takich jak np. BOTACT® M 30 lub MULTIFUGE. Co jednak bardzo istotne szerokość spoin na tarasach zewnętrznych powinna wynosić minimum 5 mm, optymalna zaś szerokość spoiny to 8-10 mm. Wszystko jednak jest uzależnione od wielkości i grubości zastosowanej na tarasie okładziny ceramicznej. Spoiny dylatacyjne powinny mieć minimalną szerokość 10-12 mm i powinny być wypełnione materiałem trwale elastycznym BOTACT® S 5, który oprócz kompensacji naprężeń uszczelnia spoinę dylatacyjną. Aby mógł jednak prawidłowo pracować w spoinę należy wprowadzić sznur dylatacyjny. Dzięki temu silikon będzie trwale połączony z krawędziami płytki co pozwoli mu na swobodą pracę.

Pełna oferta i informacje techniczne zawarte są na naszej stronie www.botament.pl

Serdecznie zapraszamy