Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

Ściany zewnętrzne są jednym z najważniejszych elementów budynku. Zapewniają nośność i izolują wnętrze od wpływu czynników atmosferycznych. Prawidłowy dobór rozwiązania konstrukcji ściany ma wpływ na energooszczędność budynku co znacznie ogranicza koszty eksploatacji.

Jaka grubość izolacji ?

Miarą izolacyjności cieplnej przegród jest współczynnik przenikania ciepła Uk, którego wartość przedstawia ilość ciepła uciekającego w ciągu 1 s przez 1 m2 ściany, gdy różnica temperatur po obu jej stronach wynosi 1ºC. Im ten współczynnik jest mniejszy, tym lepiej. Wymagany współczynnik Uk dla ścian jednowarstwowych wynosi aktualnie w Polsce 0,50 W/m2K. Dla ścian wielowarstwowych wymaganie jest ostrzejsze, bo współczynnik Uk nie może przekraczać 0,30 W/m2K.
Należy pamiętać, że przyjęcie dla poszczególnych przegród wsp. przenikania ciepła o obowiązujących wartościach Uk(max), (dawne kmax,) nie gwarantuje spełnienia aktualnego kryterium energooszczędności - wartość oporu cieplnego R [m2K/W] przegrody (jako minimalny standard) powinien wynosić dla ścian zewnętrznych bez okien R ≥ 4,0 bo U = 1/R = 0,25 ≤ Uk(max) = 0,30 W/m2K
Ściany dwuwarstwowe wysoką izolacyjność cieplną zawdzięczają ociepleniu z wełny mineralnej. Wystarczy zamontować 15 cm skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL, by uzyskać wartość Uk poniżej 0,30 W/m2K. Większe grubości ocieplenia skutecznie obniżają współczynnik przenikania ciepła Uk nawet do poziomu 0,20 W/m2K, co przekłada się na niskie koszty ogrzewania jak również na oszczędności na etapie budowy, np. wystarczą węższe ściany i fundamenty oraz mniejsze grzejniki i tańszy kocioł.
Kompleksowymi rozwiązaniami do wykonywania elewacji budynku są systemy pod handlowymi nazwami Ecorock Max, Ecorock L.
Podstawowy pakiet systemu w zależności od przeznaczenia, składa się z płyty z wełny skalnej FASROCK L i FASROCK MAX, zaprawy klejącej ZK-ECOROCK do mocowania płyt oraz zaprawy ZZ-ECOROCK do wykonywania warstwy zbrojonej z siatką elewacyjną na płytach z wełny skalnej - dostarczanych w postaci suchej mieszanki.

W skład systemu wchodzi także roztwór gruntujący PT-ECOROCK, dostarczany w postaci gotowej do stosowania, przeznaczonej do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską oraz mineralna zaprawa ECOROCK do wykonywania wyprawy tynkarskiej - dostarczana w postaci suchej mieszanki, Zaprawa ECOROCK występuje w odmianach zróżnicowanych ze względu na wymiar najgrubszej frakcji wypełniacza od 1mm do 3mm a także ze względu na rodzaj struktury (baranek lub kornik).
Łączniki mechaniczne wbijane dla betonu, cegły pełnej, silki, lub wkręcane dla betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej stosowane są bezwzględnie we wszystkich systemach. Jedyne odstępstwo dotyczy systemu Ecorock z płytami lamelowymi: Fasrock L, które z racji przyklejania na całej powierzchni oraz prostopadłego do ściany układu włókien są dopuszczone do stosowania bez kołków, lecz tylko wtedy, gdy wysokość elewacji nie przekracza 20m lub powierzchnia ściany jest nie nośna (powierzchnia otynkowana lub pyląca tak jak przy betonie komórkowym).
Systemowe pakiety po 25 m2 (dla uziarnienia 3,0 mm) i 50 m2 (dla uziarnienia 1,5; 2,0 mm) nie uwzględniają elementów takich jak narożniki z siatką, listwy startowej czy listwy przyokiennej. Elementy te trudno przeliczyć na powierzchnię elewacji a ilości są uzależnione od kształtu budynku i np. liczby okien.

Nakładanie kleju na płytach Fasrock L i Max

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej pojawiającym się błędem wykonawczym jest brak izolacji zachodzącej na ramę okienną oraz brak ocieplenia pod parapetem. Takie niedopatrzenia sprzyjają pojawieniu się mostków liniowych wokół okien przez które ucieka ciepło.
Bardzo często zdarza się klejenie płyt Fasrock L na placki (powinny być klejone na całej powierzchni) oraz pomijanie kołkowania płyt na podłożach nienośnych. Notorycznie nie są przestrzegane zasady nakładania kleju (bez ramki wokół płyty, różne ilości placków). Stosowanie zamiennie kołków do wkręcania i do wbijania.
Pomijane są siatki nad narożnikami otworów okiennych i drzwiowych. Nieumiejętnie wycinane są płyty lub w narożu otworu schodzą się narożnikami. Zaklejane są nieszczelności pomiędzy płytami.
Ważny etap zatapiania siatki często wykonywany jest z pominięciem gruntowania wełny (należy najpierw zagruntować wełnę, nałożyć pacą zębatą warstwę kleju a następnie zatapiać siatkę).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad nie tylko w zakresie BHP ale również wskazówek wykonawczych: powinien stosować siatki ochronne, wykonywać prace w zalecanych temperaturach przy odpowiedniej wilgotności. Niestety szereg tych prostych zasad często nie jest przestrzeganych co prowadzi do występowania wielu usterek, pęknięć czy zacieków generujących dodatkowe koszty a zaniedbania zwiększają koszty użytkowania budynków.