Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Ocieplenie piwnic i fundamentów

Ściany fundamentowe

Podczas ujemnej temperatury powietrza podziemne części budynku - ławy fundamentowe, ściany fundamentowe oraz ściany piwnic - są otoczone warstwą zimnego gruntu. Ocieplenie w dużym stopniu pozwala wyeliminować mostki termiczne powstające na styku podłogi i ścian parteru. Należy zatem ułożyć izolację pionową, która sięgnie do głębokości min. 1 m (lub do poziomu ławy fundamentowej), zaś nad powierzchnią gruntu połączy się z izolacją pionową cokołu. Jeżeli ma być wykonana wokół budynku opaska żwirowa, izolacja powinna sięgać do wysokości min. 30 cm, zaś w przypadku opaski z płyt betonowych - do min. 50 cm

Piwnice

W piwnicy nieogrzewanej konieczne jest ocieplenie stropu oddzielającego ją od parteru. Powinno się też ocieplić cokół na wysokość
min. 50 cm poniżej stropu piwnicy. W piwnicach ogrzewanych stropu nie trzeba ocieplać, chyba że będzie w nich utrzymywana dużo niższa temperatura niż w pozostałej części domu. Ściany zaś należy zaizolować co najmniej do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu, zazwyczaj jednak układa się ocieplenie aż do wierzchu ławy fundamentowej. Izolacja termiczna ścian piwnicy musi łączyć się z izolacją kondygnacji nadziemnych. Ciągłość ta eliminuje możliwość powstawania mostka termicznego w miejscu przecięcia ściany przez strop. W przypadku podłogi na gruncie, ocieplenie ściany należy przedłużyć min. 50 cm poniżej izolacji cieplnej podłogi. Jeśli podłoga nie wymaga ocieplenia, izolację cieplną ściany przedłużamy 1 m poniżej poziomu terenu. Usytuowanie podłogi powyżej poziomu terenu wymaga ocieplenia ściany do min. 1 m poniżej ocieplenia podłogi i 50 cm poniżej poziomu terenu. W ogrzewanej piwnicy konieczne jest również wykonanie termoizolacji pod posadzką. Zapobiegnie to ucieczce ciepła przez tę przegrodę do gruntu. Najczęściej w piwnicy panuje niższa temperatura, trzeba więc również ocieplić podłogę nad tym pomieszczeniem. Podłogę na gruncie ociepla się takimi samymi materiałami, jak ściany fundamentowe, przy czym grubość izolacji powinna wynosić min. 10 cm. Najczęściej ocieplenie układa się na izolacji przeciwwilgociowej.

Czym ocieplać

Materiał termoizolacyjny musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zawilgocenie.Stosuje się najczęściej twarde płyty polistyrenu ekstrudowanego lub styropian (o gęstości minimum 20 kg/m3) EPS 100−038 i EPS 200−036, umieszczając materiał od zewnętrznej strony murów.Jeżeli nie zachodzi konieczność ocieplenia piwnicy, wówczas izolacja powinna sięgać na ok. 50 cm poniżej wieńca stropowego. Jeśli ocieplamy styropianem, powierzchnię płyt należy koniecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na ociepleniu
bardzo zagłębionym w gruncie, wykonuje się tynk cementowy na siatce stalowej, jeśli ocieplenie jest mniej zagłębione oraz gdy grunt jest piaszczysty - ochronę stanowi zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego. Przed zasypaniem ścian fundamentowych oraz piwnicznych dobrze jest ułożyć dodatkowo folię wytłaczaną. Używać też można twardych płyt z wełny skalnej o podwyższonych właściwościach hydrofobowych. Produkty powinny być odporne na naprężenia ściskające o wartościach min. 20 kPa. Zwykłe płyty można stosować jedynie do ocieplania piwnicznych ścian trójwarstwowych, od gruntu oddziela je wtedy ściana osłonowa. Z izolacją termiczną związana jest izolacja przeciwwilgociowa, którą wykonuje się wcześniej - więcej informacji na ten temat znajdujesię w ulotkach: "Izolacja ścian piwnic" i "Fundament dobrze zaizolowany". Przypomnimytylko, że w przypadku wykonywania na ścianie fundamentowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii, należy ją wyprowadzić na ok. 30 cm nad poziom gruntu. Izolacja pozioma musi byćułożona na całej szerokości ławy fundamentowej.

Wykonanie

Skuteczne ocieplenie zapewnia tzw. izolacja obwodowa podziemnej części budynku. Musi być ułożona tak, by wyeliminować mostki termiczne. Izolację termiczną układa się po wykonaniu hydroizolacji wokół budynku. Należy pamiętać, iżmasa hydroizolacyjna nie może zawierać takich rozpuszczalników, które mogą uplastycznić pozostałe warstwy izolacji. Konieczne jest przygotowanie wyoblenia z zaprawy betonowej o jednakowej grubości i starannie wygładzonej powierzchni.Ważne jest ułożenie najniższego pasa płyt termoizolacyjnych na listwie startowej - musi być ona starannie wypoziomowana. W przypadku piwnicy nieogrzewanej nie montuje się ocieplenia w pasieo szerokości ok.30 cm nad poziomem gruntu.Jeśli ocieplamyistniejący dom, wówczas zazwyczajpowstaje ściana dwuwarstwowa: mur plus ocieplenie.W takim przypadku należy zwrócić uwagę na dokładne wykonanie warstwy osłaniającej izolację termiczną.Najczęściej jest to tynk na siatce.Jeżeli izolacja termiczna będzie osłonięta ścianką dociskową, wówczas należy szczególnie starannie wykonać prace w rejonie połączenia cokołu ze ścianą nadziemia.

Materiał termoizolacyjny

Najczęściej ściany zewnętrzne, w tym ściany piwnic ociepla się wełną mineralną. Informacje na ten temat znajdują się w ulotce pt. "Nowoczesne technologie ocieplania budynków" (Edycja 2009). Tutaj opisujemy montaż izolacji z polistyrenu. Stosować możemy płyty gładkie lub z wyprofilowanymi rowkami, ułatwiającymi odprowadzenie wody. Krawędzie płyt muszą być bardzo równe, aby nie pozostawały szczeliny powodujące mostki termiczne. Mogą być oneproste, do układania na styk, lub wyprofilowane na zakład albo na pióro-wpust. W przypadku dużych powierzchni ważne jest, aby płyty były układane w kolejnych rzędach z przesunięciem o 1/2 płyty.Po docięciu płyty na wysokość należy jej dolną krawędź ściąć ukośnie tak, aby możliwie szczelnie przylegała do odsadzki (wyoblenia), wykonanej wczesniej w miejscu połączenia ławy fundamentowej ze ścianą. Dzięki temu płyta nie będzie podnosiła się w wyniku parcia gruntu. Płyty mocuje się bezrozpuszczalnikowym klejem do styropianu lub masą zastosowaną do hydroizolacji, nanoszoną na powierzchnię płyt plackami o średnicy ok. 10 cm w ilości 5-8 sztuk na płytę. Można zastosować również klej poliuretanowy, którego pasmo nanosi się wokół obwodu płyty oraz na krzyż. Nie stosujemy łączników mechanicznych, gdyż spowoduje to uszkodzenie hydroizolacji. Przygotowane płyty przykłada się do izolowanej powierzchni i dokładnie, mocno dociska. Dzięki temu izolacja nie przemieści się podczas zasypywania podziemnych części budynku. Później będzie ją dociskał grunt. Dobrze jest ułożyć wokół budynku izolację poziomą w postaci opaski, również z płyt polistyrenowych, dociętych na szerokość 30-50 cm. Dzięki temu ograniczymy wpływ ujemnych temperatur na ławę. Na koniec pozostaje zasypanie podziemnej części budynku.

Ursa radzi

Wśród dostępnej na rynku polskim oferty szczególnie warte polecenia są produkty PureOne, wyróżniające się komfortem montażu
przy zachowaniu zalet wełny mineralnej z włókien szklanych, takich jak:n

- bardzo dobra izolacyjność cieplna i wysoki stopień pochłaniania dźwięku; - niepalność,
- niska waga - materiał skomprymowany/
Wełna ta nie podrażnia skóry i mniej pyli, nie zawiera formaldehydu, charakteryzuje się neutralnym zapachem. Do jej produkcji wykorzystuje się surowce, takie jak piasek, stłuczkę szklaną, żywicę na bazie akrylu, które poddają się recyclingowi. Podczas produkcji PureOne wytrąca się głównie woda. W ten sposób eliminuje się z odpadów niektóre substancje (fenol, mocznik, formaldehyd) powstające podczas wytwarzania tradycyjnej wełny mineralnej. F

Firma Ursa Polsk a oferuje 3 produkty z palety PureOne:
-PURE 39 RN SILVER - rolki do izolacji dachów skośnych, stropów na legarach oraz konstrukcji szkieletowych;
-PURE 35 RN FIT - w rolkach, zastosowanie jak wyżej, lecz materiał charakteryzuje się jeszcze lepszą izolacyjnością cieplną
(współczynnik λD = 0,035 W/mK);
- PURE 39 PN SILENTIO - płyty do wypełnienia lekkich ścianek działowych, konstrukcji szkieletowej, stropu na legarach lub
sufitów podwieszanych.