Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków – PURESTATION EP- 6

Coraz częściej zmęczeni zgiełkiem i tempem życia uciekamy z dala od miasta, w tereny zielone, ciche i spokojne . Jednak budowa sieci kanalizacyjnej na ternach o rozproszonej zabudowie nierzadko staje się perspektywą odległą i nieopłacalną a nawet niemożliwą.
Co zatem zrobić z kłopotliwymi produktami ubocznymi przemiany materii i wszelkich czynności związanych z utrzymaniem higieny?

Zbiornik bezodpływowy - szambo
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się być budowa bezodpływowego zbiornika, do którego spływają ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych powstających w domu. Czteroosobowa rodzina swobodnie korzystająca z wody produkuje 5m3 ścieków na tydzień. Ich wywiezienie to koszt ok. 2500 pln rocznie, i jest to koszt na wszystkie lata eksploatacji zbiornika bezodpływowego.

Przydomowe drenażowe oczyszczalnie ścieków
Stosowanym rozwiązaniem jest zamontowanie oczyszczalni z drenażem rozsączającym, jednak minusem tej technologii jest konieczność posiadania bardzo dużej działki. Łączna długość rur rozsączających dla domu jednorodzinnego może wynosić 100 m, zbyt mała powierzchnia rozsączania skutkuje niewydolnością układu. Lokalizacja przy tym musi spełnić wiele normatywnych odległości m. in. od ujęcia wody pitnej, najbliższych drzew, ogrodzenia sąsiada, drogi. Grunt na działce musi być przepuszczalny, najlepiej żeby był to żwir lub piasek, a poziom wód gruntowych powinien być dostatecznie niski. Sama instalacja wymaga dodatkowo właściwej obsypki żwirowej, a duży zakres prac ziemnych powoduje wysokie koszty samego montażu. Przy eksploatacji tego rodzaju oczyszczalni mogą pojawić się nieprzyjemne zapachy. Zdarza się także, że drenaż zatyka się po dłuższym okresie użytkowania i należy go wymienić. Konieczność dodawania biopreparatów i częstego wybierania osadów sprawia, że ich eksploatacja jest kłopotliwa i kosztowna.
Początkowy niski koszt zakupu, po uwzględnieniu wyżej przytoczonych kosztów dodatkowych potwierdza starą regułę ' co jest tanie to jest drogie'.

Nowocześnie, ekonomicznie i profesjonalnie
W takiej sytuacji na pewno warto zastanowić się nad rozwiązaniem ekonomicznym przy zakupie i montażu ,ale tańszym w eksploatacji na lata i do tego zgodnym z normami z obowiązującymi w Europie normami.
Przystąpienie Polski do grona krajów UE wymusiło podjęcie szeregu inwestycji z zakresu ochrony środowiska w tym do opracowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zgodnie z nim, do końca 2015 r., Polska zobligowana jest wyposażyć wszystkie aglomeracje powyżej 2000 mieszkańców w systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, muszą to być urządzenia zgodne z normą europejską PN EN 12566 oraz posiadać znak 'CE' dopuszczający je do bezpiecznego obrotu i stosowania w krajach UE.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - PURESTATION EP - 6
Rozwiązaniem dla tak postawionych zadań, dodatkowo sprawdzającym się w trudno przepuszczalnych gruntach, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz niewielkiej powierzchni terenu są oczyszczalnie w pełni biologiczne, wykorzystujące metodę osadu czynnego. Użytkowanie ich jest stosunkowo najmniej kłopotliwe, a oczyszczone ścieki można odprowadzać bezpośrednio do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego.
Najlepszym produktem w tej klasie urządzeń jest oferowana przez firmę Poliplast pierwsza w Europie spełniająca wymogi normy europejskiej oczyszczalnia Purestation EP-6. Zastosowana w niej metoda osadu czynnego (w oparciu o którą pracuje 90% wszystkich miejskich oczyszczalni na świecie) to najbardziej skuteczny i wydajny proces oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia EP-6 to pierwsza adaptacja tejże metody na grunt przydomowy.
Składa się z 3 połączonych ze sobą zbiorników. W pierwszym następuje wstępne oczyszczenie z zawiesin stałych, po czym ścieki przesyłane są do drugiego zbiornika. Tu ma miejsce napowietrzanie i zasadniczy proces oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego czyli kultur bakteryjnych odpowiedzialnych za biologiczne oczyszczanie ścieków w procesie naturalnej przemiany materii. W trzecim zbiorniku osadzają się obumarłe mikroorganizmy osadu czynnego i resztki zanieczyszczeń które okresowo są zawracane do pierwszego zbiornika. Ciągła cyrkulacja wewnętrzna ścieków sprawia iż EP-6 jest odporna na zakłócenia w dostawie ścieków surowych i nie powoduje uciążliwości zapachowych w trakcie pracy.
Wszystkimi cyklami pracy kieruje panel sterujący wraz z umieszczoną w nim dmuchawą. Znajdują się one w obudowie i są montowane bezpośrednio przy oczyszczalni na zewnątrz.
Oczyszczalnia EP-6 nie wymaga stosowania żadnych preparatów biologicznych ani chemicznych. Osad z pierwszego zbiornika wybiera się raz na 1 do 2 lat. Zużycie energii elektrycznej to koszt około 100 pln rocznie. Dzięki powyższym eksploatacja jest tania a średni stopień oczyszczania ścieków wynosi 96%.
Każda z oferowanych oczyszczalni jest montowana przez autoryzowanych instalatorów którzy obejmują nad nią opiekę serwisową. Dzięki temu oraz zastosowaniu najwyższej jakości surowców do jej wyrobu oferujemy 20-letnią gwarancję na zbiorniki oraz przedłużaną po corocznym serwisie gwarancję na pozostałem elementy.

Oczyszczalnia Purestation EP-6 jest jednym z szeregu urządzeń w ofercie firmy Poliplast tworzących system indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych oraz ścieków sanitarnych. Oprócz niego system ten tworzą:
- nowoczesny system rynnowy Poseydon (ujęcie i odprowadzenia wód deszczowych z dachów)
- system odwodnień liniowych (ujęcie i odprowadzenia wód deszczowych z placów i dróg)
- system zbiorników (zmagazynowanie wód z dachów i powierzchni utwardzonych)
- Purestation EP-6 (oczyszczenie ścieków sanitarnych)
- skrzynie rosączające (rozłącznie gruntowe ścieków deszczowych i oczyszczonych)
- kanalizacja zewnętrzna (połączenie urządzeń i transport ścieków)