Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Na co zwrócić uwagę kupując papę?

Na co zwrócić uwagę kupując papę?

Mamy obecnie na rynku wszelką obfitość materiałów budowlanych. Dawno skończyły się czasy, w których Klient mógł za swoje ciężko zarobione pieniądze kupić jeden rodzaj cegły, typowe okna i przysłowiową rolkę papy. W obecnych czasach nie ma problemu z zakupem, dziś mamy nieco inny problem wynikający z obfitości przeróżnych materiałów na rynku: jaki rodzaj materiału kupić aby był najbardziej odpowiedni do przewidywanego zastosowania?

Taka obfitość różnorodnych materiałów od lat istnieje w branży hydroizolacyjnych materiałów bitumicznych rolowanych czyli po prostu w branży wyrobów papowych. Dość powiedzieć, że np. znany koncern międzynarodowy od lat obecny w Polsce ma w swojej ofercie ok. 2000 (!) różnorodnych produktów papowych. Jak w tej obfitości wybrać najlepszy produkt dla siebie nie pisząc wcześniej habilitacji w powyższym temacie?

Rzecz nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy poznać podstawowe zasady jakimi należy się kierować wybierając materiały hydroizolacyjne na swój dach oraz poznać podstawowe właściwości materiałów, z których zbudowane są papy: właściwości asfaltu i osnowy.

W branży hydroizolacyjnych rolowanych materiałów bitumicznych mamy w zasadzie dwie duże grupy produktów różniących się od siebie właściwościami i co za tym idzie oczywiście ceną.
Pierwsza grupa to papy wyprodukowane z asfaltu tradycyjnego (oksydowane). Ten rodzaj materiału jest stosunkowo tani i od lat stosowany w budownictwie. Niestety posiada sporo ograniczeń. Poniżej temperatury +5oC nie można wykonywać zabezpieczeń hydroizolacyjnych z pap oksydowanych z uwagi na dużą ich sztywność w niskich temperaturach. W temperaturze 0oC asfalt oksydowany zachowuje się właściwie jak ciało stałe: po przyłożeniu siły trwale się odkształca czyli pęka. Z kolei powyżej +70 0C zaczyna się uplastyczniać i może spływać z dachów o dużych kątach nachylenia. Poza tym asfalt oksydowany jest nieodporny na promieniowanie UV czyli słoneczne i jest to niestety czynnik najbardziej destrukcyjnie wpływający na starzenie się pap oksydowanych na dachach. Stąd też konieczność konserwacji pokryć papowych z tradycyjnych asfaltów za pomocą wszelkiego rodzaju mas dyspersyjnych czy też mas na rozpuszczalnikach organicznych czy w ostateczności czystym lepikiem na gorąco. Nie trzeba już chyba dodawać, że papy tradycyjne mogą być układane w zasadzie tylko w okresie letnim czyli kiedy temperatury zewnętrzne są na tyle wysokie, że umożliwiają bezproblemowe układanie pap na dachu. W grupie pap oksydowanych mogą być zarówno papy klejone do podłoża za pomocą lepiku na gorąco bądź na zimno (P64/1200, W 400/1200, P333/1100) jak i papy zgrzewalne (HYDROBIT V60 S42H, GLASBIT G200 S42H itd.) Cena tych pap na rynku kształtuje się na poziomie od 2-4 zł za papy klejone lepikiem i od 5-9 zł za papy zgrzewalne. Gwarancje na tego rodzaju wyroby nie przekraczają 5 lat.

Druga grupa wyrobów papowych to wyroby modyfikowane. Nie wglębiając się w zawiłości składu chemicznego chodzi tutaj o dodanie do asfaltu oksydowanego pewnej ilości modyfikatora - substancji polimerowej (elastomeru SBS, bądż plastomeru APP). Dzięki dodaniu modyfikatora zmieniają się dość zasadniczo właściwości asfaltu. Papy takie są nieporównanie bardziej giętkie w niskich temperaturach. Można je układać na dachach nawet w temperaturze -50oC i z kolei wytrzymują przez 2 godziny oddziaływanie wysokich temperatur rzędu 100oC - nie ma w tym wypadku mowy o ewentualnym ściekaniu asfaltu modyfikowanego z dachu nawet najbardziej nachylonego. Układanie pap modyfikowanych możliwe jest bez mała przez okres całego roku, również w miesiącach zimowych. Asfalt modyfikowany SBS jest elastyczny to znaczy "pamięta" swój kształt i wytrzymuje bardzo znaczne odkształcenia nawet do 1000%. Również papy wykonane z tego asfaltu posiadają podobne cechy i nawet jeśli siły zewnętrzne są na tyle duże, iż spowodują rozerwanie osnowy to fakt ten nie oznacza jednocześnie przerwania ciągłości hydroizolacyjnej papy, czego niestety nie można powiedzieć o papach oksydowanych. Bardzo ważną cechą pap modyfikowanych jest ich bardzo wysoka odporność na czynniki zewnętrzne a w szczególności na promieniowanie UV. Praktycznie wyroby modyfikowane starzeją się w tempie, które do dziś nie zostało precyzyjnie określone. Pierwsze papy modyfikowane SBS ułożono na dachach ok. trzydzieści lat temu we Francji. Przeprowadzone badania tych pap wykazały, że ich stopień starzenia jest na tyle niewielki , że nie wpływa on na walory użytkowe pap i co więcej nie jest konieczne konserwowanie dachów wykonanych w technologii pap modyfikowanych. Te wszyskie zalety pap modyfikowanych niestety kosztują. Najprostsze papy modyfikowane kosztują około 11 zł/m2 , najdroższe ok. 22 zł/m2.

Fot.1 Dach wykonany w technologii pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS.

Fot: ICOPAL S.A.

Sama znajomość właściwości asfaltu oksydowanego i modyfikowanego nie wystarczą aby prawidłowo dobrać odpowiednią papę. Musimy jeszcze naszą wiedzę wzbogacić o właściwości osnów w oparciu o które produkowane są papy. Mamy tutaj sporo możliwości.
W ubiegłych dziesięcioleciach powszechnie stosowanymi osnowami były osnowy tekturowe. Gramatura najczęściej stosowanych osnów tekturowych wynosi 333 lub 400 g/m2. Tektura jest produktem organicznym, składa się z celulozy w związku z tym podlega z czasem butwieniu i gniciu czyli degradacji biologicznej. Ponadto w wypadku niedokładnego zaimpregnowania asfaltem chłonie wodę powodując zfałdowania papy. Rozciągliwość względna pap na osnowie tekturowej wynosi zalednie 2%. Jest to niestety bardzo niewiele. Jeśli podłoże, na które chcemy ułożyć naszą papę jest podłożem niestabilnym wymiarowo to owa niestabilność spowoduje pękanie osnowy i co za tym idzie całej papy. Co to znaczy, że podłoże jest niestabilne wymiarowo? Większość konstrukcji dachowych, w tym przede wszystkim dachy o konstrukcji drewnianej i metalowej wykazuje pewne ruchy wywoływane przez wiejące wiatry, temperatury zewnętrze (rozszerzalność liniowa) czy chociażby obciążenie śniegiem. Również dachy o konstrukcji monolitycznej mogą "pracować" Stropowe płyty kanałowe źle zamocowane i oparte na wieńcach żelbetowych mogą "klawiszować" wykazując spore przemieszczenia pionowe, ściany murowanych budynków posiadających niezbrojone zbyt wąskie ławy fundamentowe mogą osiadać, powodując spękania przenoszące się na hydroizolacje poziome ścian i ław fundamentowych. Te wszystkie niekorzystne zjawiska niestety dyskwalifikują papy na osnowach, których rozciągliwość względna jest niewielka. Po prostu zastosowanie tych pap w wyżej wymienionych przypadkach powoduje spękanie ich powierzchni wywołane przez przemieszczenia podłoża. Papy na osnowie tekturowej występują w zasadzie jedynie jako papy do klejenia lepikiem asfaltowym.
Innym rodzajem osnowy jest welon szklany o gramaturze najczęściej 64 lub 100 g/m2. Welon szklany jest, jak sama nazwa wskazuje, wytworzony z włókien szklanych w związku z tym nie podlega degradacji biologicznej ani nie jest nasiąkliwy. Niestety jest z kolei bardzo kruchy i jego rozciągliwość pozostaje na tym samym poziomie jak osnowy z tektury tzn ok. 2%. Nie zaleca się również stosowania pap na osnowie z welonu szklanego na dachach w wielowarstwowych pokryciach w ilościach większych niż jedna warstwa ze względu na dużą kruchość osnowy. Wytrzymałość pap na osnowie z welonu szklanego jest porównywalna do wytrzymałości na rozrywanie pap na tekturze. Papy na welonie szklanym wykonuje się zarówno w wersji klejonej lepikiem jak i w wersji zgrzewalnej.
Osnową spotykaną dość często jest tkanina szklana. Gramatura tkaniny szklanej to najczęściej 200 g/m2. Osnowa ta jest około 3 krotnie bardziej wytrzymała na rozciąganie aniżeli osnowy poprzednio wymienione, niestety rozciągliwość względna dalej pozostaje na poziomie ok. 2%. Jej duża wytrzymałośc i stabilność wymiarowa predysponuje ją jako papę do mocowania mechanicznego , często jest też spotykana w wersji zgrzewalnej.
Niezaprzeczalnie najbardziej zaawansowanymi osnowami a obecnie i najczęściej spotykanymi na rynku są włókniny poliestrowe. Mamy tu do czynienia z całą gamą gramatur: 120, 150, 180, 200, 250 g/m2 - te są najczęściej spotykane. W chwili obecnej na rynek wchodzą włókniny z włókien ciągnionych dodatkowo kalandrowane (walcowane). Oznacza to, że w odróżnieniu od włóknin poliestrowych "tradycyjnych", nowy typ włóknin przy tej samej gramaturze posiada o wiele lepsze właściwości mechaniczne, szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozciąganie (do 1200N/5cm) oraz rozciągliwości względnej (do 60%). Nowy typ włóknin z włókien ciągnionych to włókniny nowej generacji. Papy wykonywane na tego typu włókninach posiadają grubszą warstwę asfaltu ponieważ sama włóknina jest znacznie cieńsza od używanych do tej pory zwykłych włóknin poliestrowych.
Włóknina poliestrowa ma bardzo istotną właściwość - jej rozciągliwość względna dochodzi do 60%, (najczęściej deklarowana przez producentów pap wynosi 40 %). Ta wartość już upoważnia wykonawców pokryć papowych do stosowania tego materiału również na dachach niestabilnych wymiarowo (rejony szkód górniczych, konstrukcje metalowe i narażone na porywy wiatru itd.) Również wytrzymałość na rozrywanie jest bardzo wysoka i podobnie jak w przypadku tkaniny szklanej ok. 2-3 krotnie wyższa niż w przypadku welonu szklanego czy trektury. Papy na osnowie z włókniny poliestrowej wykonuje się w wersji zgrzewalnej, mocowanej mechanicznie (wtedy włóknina poliestrowa wzmacniana jest siatką z włókna szklanego), oraz jako samoprzylepne.
Są oczywiście jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie osnowy (np. kompozyty poliestrowo - szklane) ale te stosuje się właściwie w papach specjalistycznych.

Fot 2. Dach płaski wykonany w technologii pap modyfikowanych SBS

Fot: ICOPAL S.A.

W tym momencie mamy w zasadzie wszystkie informacje aby fachowo dobrać najbardziej odpowiednie materiały papowe. Podczas wyboru, oprócz względów finansowych musimy się kierować względami praktycznymi :
1. Chcemy kupić papę na doraźne zabezpieczenie obiektów - wybieramy papy na osnowie tekturowej i z welonu szklanego klejone lepikami (pakamery, prowizoryczne magazyny, budynki tymczasowe, renowacja dachów wcześniej krytych tymi właśnie papami).
2. Chcemy zabezpieczyć stare obiekty i "zapomnieć" o dachu - wybieramy papy modyfikowane zgrzewalne lub mocowane mechanicznie z gwarancją 10 - 15 lat, których w przyszłości nie potrzebujemy konserwować.
3. Chcemy zabezpieczyć dach obiektu jednak nie zamierzamy angażować zbyt dużych pieniędzy a w przyszłości po upływie 8-10 lat liczymy się z koniecznościa konserwacji dachu - wybieramy papy zgrzewalne oksydowane.
4. Chcemy wykonać hydroizolację ław i ścian fundamentowych, posadzek na gruncie - wybieramy papy modyfikowane na włókninie poliestrowej.
5. Chcemy wykonać nowy dach nad dużym pawilonem handlowym - liczą się dla nas szybki czas wykonania i niezawodność funkcjonowania w przyszłości - wybieramy papy modyfikowane SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych mocowane mechanicznie.

Oczywiście sposobów zastosowania pap w obiekcie jest wiele. Kierując się wyżej podanymi zasadmi unikniemy jednak podstawowych błędów.

Za każdym razem warto wszakże skonsultować nasze zamiary dotyczące nabycia pap z przedstawicielami producentów wyrobów papowych. Duże i liczące się firmy tej branży posiadają pracowników - doradców technicznych, którzy służą pomocą. Dostępne są również rozbudowane strony internetowe, na których możemy "zaprojektować" interesujące nas pokrycie dachowe.Tej pomocy możemy również oczekiwać od kierownika budowy czy wreszcie sprzedawcy papy.

Icopal