Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Murowanie bez ryzyka

Produkowane współcześnie cegły licowe pozwalają na na nieograniczone możliwości przy kształtowaniu elewacji. Poszczególne typy cegieł (np. klinkierowe, silikatowe, ręcznie formowane) różnią się jednak między sobą nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim właściwościami fizycznymi, w tym nasiąkliwością.
Zaprawy murarskie quick-mix V.O.R .to najpełniejszy program murarskich zapraw do klinkieru na rynku, wsparty ponad 60-letnim doświadczeniem i ciągłymi pracami badawczymi. Bogata kolorystyka - 16 kolorów zapraw i spoin - uzupełniona jest o cztery rodzaje zapraw, dedykowanych do różnych nasiąkliwości cegieł. Specjalnie dobrane kruszywo oraz optymalna ilość wody zarobowej umożliwia murowanie bez ryzyka. Zaprawy V.O.R. zapewniają dużą szczelność i trwałość wiązania, przy wysokiej paroprzepuszczalności muru. Wysokospecjalizowane zaprawy quick-mix obniżają koszty, ułatwiają pracę oraz minimalizują ryzyko występowania wykwitów i przebarwień.

Oryginalny tras Tubag nieograniczone możliwości zastosowania
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, firma quick-mix oferuje kompletny system zapraw do murowania klinkieru. Dzięki krzemionce zawartej w trasie Tubag, zaprawa uzyskuje cechy hydrauliczne - wolne wapno, przyczyna wyługowań - jest wiązane już w trakcie twardnienia w krystaliczny, niezwykle trwały, odporny na kwaśne środowisko krzemian. Dzięki temu spoina jest odporna na agresywny wpływ środowiska.

Dlaczego warto stosować gotowe zaprawy do murowania klinkieru V.O.R. quick-mix

Eliminujemy konieczność czasochłonnego i kosztownego mieszania z piaskiem i cementem na budowie.

Niewielka ilość wymaganej wody zarobowej znacząco minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów.

Dzięki murowaniu i spoinowaniu w jednym cyklu roboczym zbędne staje się późniejsze wypełnianie spoin.

Odpowiednio dobra zdolność zatrzymania wody utrzymuje plastyczność zaprawy, to znaczy poddaje się ona łatwo i szybko obróbce.

Pełnospoinowe murowanie gwarantuje uzyskanie spoiny odpornej na gwałtowny deszcz i inne niekorzystne warunki atmosferyczne.

Duża przyczepność pomiędzy zaprawą a cegłą czyni spoinę trwałą.

Dzięki dobraniu rodzaju zaprawy do stopnia nasiąkliwości cegły, eliminujemy konieczność wstępnego zwilżania mocno nasiąkliwych cegieł.

Dzięki dobrej spójności zaprawy jej nadmiar nie odrywa się od cegieł co eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na czyszczenie klinkieru.

Specjalnie wyselekcjonowane mieszanki spoiw i kruszyw zapewniają wysoką wytrzymałość na ściskanie.

Murowanie z cegieł licowych wymaga szczególnej staranności i przestrzegania zasad dobrej sztuki budowlanej. Firma quick-mix z myślą o wykonawcach, inwestorach czy inspektorach nadzoru stworzyła 10 zasad dobrego murowania. Te zasady pozwalają pomóc uniknąć nie pożądanych skutków wynikłych z braku ich przestrzegania.

10 zasad dobrego murowania

1.Dobierz właściwy rodzaj zaprawy w odniesieniu do nasiąkliwości cegły.

2.Zabezpiecz cegły, z których będziesz murował, przed zawilgoceniem.

3.Przygotowując zaprawę, stosuj się ściśle do instrukcji stosowania.

4.Nie dodawaj do zaprawy żadnych dodatków ani domieszek, chyba że w instrukcji stosowania wymieniono taką możliwość.

5.Pamiętaj o właściwym wykonaniu izolacji poziomej - zabezpieczy ona wznoszony element przed podciąganiem wilgoci.

6.Prowadź prace w optymalnych warunkach (od +5 °C do +25 °C), przerywając je natychmiast w razie wystąpienia opadów atmosferycznych.

7. Gotowa spoina powinna być zlicowana z cegłą.

8.Murując i fugując w jednym cyklu - pamiętaj, że profilowanie fugi powinno nastąpić we właściwym momencie (pomoże Ci w tym tzw. test kciuka). Murując i fugując w osobnych cyklach, podczas murowania pozostaw na spoinę przestrzeń o głębokości min. 1,5 cm.

9. W należyty sposób zagęszczaj spoinę w narożach.

10. Przerywając prace, ZAWSZE pozostaw murowany element zabezpieczony przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem, okrywając go folią. Pamiętaj jednak, aby folia umożliwiała swobodną wentylację murowanego elementu. Po zakończeniu prac chroń
w podobny sposób gotowy element co najmniej 28 dni.

Asortyment zapraw murarskich do klinkieru

Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T
Do murowania cegieł klinkierowych, cegieł ręcznie formowanych, wapienno-piaskowych, ekstremalnie nasiąkliwych (powyżej 10%). Specjalnie opracowana formuła zaprawy VK PLUS gwarantuje wysoką przyczepność zaprawy do cegły, odporność na gwałtowne opady oraz brak wysychania, czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegłą, nawet bez uprzedniego zwilżania cegieł. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VK 01
Do murowania cegieł klinkierowych, ręcznie formowanych i okładzinowych o dużej nasiąkliwości (8-10%). Opracowana specjalnie dla tego rodzaju cegieł zaprawa VK 01 gwarantuje dobrą przyczepność zaprawy do cegły, a w efekcie tego szczelną i wytrzymałą spoinę. Zaprawa dostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VM 01
Do murowania cegieł klinkierowych
i okładzinowych, o średniej nasiąkliwości (3-8%). Zaprawy VM 01 posiadają specyficzną zdolność zatrzymywania wody zarobowej w dojrzewającej zaprawie, zapewniając lekką i ciągłą obróbkę, a w efekcie trwałą i estetyczną spoinę. Zaprawa dostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa murarska V.O.R. VZ 01 T
Do murowania cegieł klinkierowych o małej nasiąkliwości (poniżej 5%). Specjalnie dobrane uziarnienie i mieszanka spoiw zaprawy
VZ 01 T zapobiega "pływaniu" cegieł, a zawartość wilgoci w fasadzie regulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny. Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag.

Zaprawa do spoin FM
Zaprawa do fugowania cegieł i płytek klinkierowych, okładzin kamiennych i nieszkliwionych płytek ceramicznych. Fuga o bardzo dużej przyczepności do krawędzi cegły/płytki. Dostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag.