Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

FWR Tynk remontowy do budynków zalanych powodzią

Wilgoć to początek wszystkich kłopotów! Stałe działanie wody (w różnej postaci) działa niszcząco na substancję budowlaną. Dlatego też niezbędne jest skuteczne usuwanie wilgoci z budynków oraz zapewnienie suchych warunków. Budynki, które zostały poddane krókotrwałemu działaniu wody, po awariach rur wodociągowych, albo katastrofach powodziowych, wymagają jak najszybszego usunięcia wilgoci, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu ich konstrukcji. Tynk remontowy do wilgotnych ścian FWR służy dokładnie do tego celu. Jest nanoszony bezpośrednio na mur i działa jak gąbka. Dzięki zwiększonej porowatości osusza mur poprzez wyciąganie wilgoci na powierzchnię tynku.

Właściwości
• możliwość nakładania bezpośrednio na mokre ściany,
• nie wymaga wstępnego gruntowania lub wykonywania
• obrzutki,
• szybsze wysychanie dzięki zwiększonej objętości porów,
• zoptymalizowane działanie kapilar,
• duża przepuszczalność pary wodnej,
• materiał czysto mineralny,
• wysoka wydajność,
• łatwość stosowania,
• odporny na działanie siarczanów,
• nanoszenie typowymi agregatami tynkarskimi lub ręcznie,
• nadaje się do dalszej obróbki: filcowanie, gładzie, malowanie.

Przeznaczenie
• do nakładania na ściany budynków zalanych powodzią,
• jako tynk podkładowy na powierzchniach tynkowanych
• i murowanych, które przez krótki czas przemokły wskutek powodzi, awarii wodociągowych itp.
• jako tynk podkładowy na ściany, które znajdują się w procesie wysychania,
• także jako tynk wewnętrzny do pomieszczeń mokrych, klatek schodowych, piwnic, łazienek, garaży itp.
• wewnątrz i na zewnątrz budynków,
• na zewnątrz budynków jako tynk podkładowy pod tynki,
• zewnętrzne, hydrofobowe (po pełnym stwardnieniu).

Jakość i bezpieczeństwo
• cement wg normy PN-EN 197-1, odporny na działanie
• siarczanów oraz wapno, wg normy PN-EN 459 i dodatki,
• wg normy PN-EN 13139,
• grupa zapraw GP CS II wg normy PN-EN 998-1,
• podlega kontroli jakości,
• zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2 ppm.

Podłoże pod tynk
Skuć stary tynk do wysokości co najmniej 80-100 cm, powyżej widocznej granicy strefy przemoczenia. Całkowicie usunąć resztki starego tynku, luźne części i pył. Zmurszałe spoiny murarskie wydłubać na głębokość ok. 2-3 cm i wymienić uszkodzone cegły.

Stosowanie
Tynk należy nanosić typowymi agregatami tynkarskimi lub ręcznie. Ilość dodawanej wody zależy od typu maszyny oraz wymaganej przy nakładaniu konsystencji. Ilość dodawanej wody, przy nanoszeniu ręcznym, wynosi ok. 7,0 litrów na worek 30 kg.
Nie zaleca się używania betoniarek. Minimalna grubość nanoszonej warstwy tynku winna wynosić jednowarstwowo 10-20 mm. W przypadku stosowania tynku FWR wielowarstwowo, powinna ona wynosić od 10-30 mm. Pierwszą warstwę należy zaciągnąć i silnie zszorstkować w kierunku poziomym. Jeśli tynk jest nakładany w wielu warstwach, to konieczne jest wyschnięcie pierwszej warstwy tynku (1 doba na 1 mm grubości warstwy). Pomieszczenia i ściany, remontowane przy użyciu tynku naprawczego do mokrych ścian FWR, wymagają odpowiedniej i częstej wentylacji. Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (ulewa, mróz). Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5? C do + 30?C. W przypadku wykańczania powierzchni tynku FWR zalecamy stosowanie farb wewnętrznych, wysokoparoprzepuszczalnych np: quick-mix LI 400 klimatyczna farba wewnętrzna lub quick-mix P 450 BIO wapienna farba wewnętrzna.

Wydajność
30 kg suchej zaprawy (wymieszanej i gotowej do stosowania) daje ok. 25 litrów zaprawy tynkarskiej.

Zużycie
Zawartość worka wystarczy na ok. 2,5 m? tynkowanej powierzchni, przy grubości 10 mm.

Przechowywanie
W suchym miejscu na drewnianej palecie. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Forma dostawy:
Worek 30 kg.

Wskazówka
Produkt zawiera wodorotlenek wapniowy oraz cement portlandzki, który może powodować uczulenie. W połączeniu
z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady
lekarza. W przypadku murów zasolonych zalecamy naprawę przy użyciu systemów tynków naprawczych quick-mix lub Tubag, wg norm WTA. Należy zapewnić skuteczne uszczelnienie budowli przy użyciu np. systemów uszczelnień quick-mix.

DANE TECHNICZNE
grupa zapraw: GP CS II wg normy PN-EN 998-1
barwa: szara
uziarnienie: 0-1 mm
czas obróbki: ok. 2-3 godzin
temperatura stosowania: > + 5°C i < +30°C, stosować się do wskazówek na temat użycia
zużycie wody: ok. 7,0 l na 30 kg
wydajność: ok. 25 l na 30 kg
zużycie: ok. 12 kg/m?, przy grubości tynku 10 mm
przechowywanie: w suchym miejscu, 12 miesięcy od daty produkcji
forma dostawy: worek 30 kg