Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Charakterystyka i montaż sufitów dźwiękochłonnych NIDA Sonic

Wybór systemu:

Lafarge Gips poleca na sufity podwieszane dźwiękochłonne płyty perforowane NIDA Sonic. Jest to szeroka gama płyt gipsowo-kartonowych o różnych rodzajach otworowania oraz stopniu perforacji. Płyty NIDA Sonic montowane jako poszycie sufitów podwieszanych zwiększają pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu. Charakterystyka pochłaniania dźwięku płyt NIDA Sonic pokrywa się z widmem natężenia ludzkiego głosu w funkcji częstotliwości. Oznacza to że płyty te idealnie tłumią hałas pochodzący od ludzkiego głosu jednocześnie redukując zjawisko pogłosu czyli odbicia dźwięku.

Wysokie walory estetyczne

Okładziny ścian i sufitów wykonanych z płyt NIDA Sonic znakomicie komponują się z elementami architektury wnętrz, dając olbrzymie możliwości w ich projektowaniu. Płyty po zamontowaniu tworzą idealnie prostą i jednolitą powierzchnię bez widocznych połączeń między nimi. Płyty można łączyć na jednej powierzchni z podwieszonymi sufitami modułowymi. Szczególnie atrakcyjne efekty uzyskuje się stosując perforowane płyty NIDA Sonic w połączeniu z okładzinami ze standardowych płyt gipsowych.

Oryginalne wzory perforacji:

Szeroka gama kształtu i układu perforacji płyt NIDA Sonic umożliwia dobranie układu i geometrii wzoru w zależności od indywidualnych upodobań i wymaganych warunków akustycznych pomieszczenia. Możliwość malowania płyt oraz dwa kolory tła perforacji- fizeliny daje dodatkowe możliwości uzyskania ciekawych i oryginalnych efektów wizualnych.

Układ i rozplanowanie płyt

Perforowane płyty gipsowe NIDA Sonic po zamontowaniu tworzą jednorodną powierzchnię o atrakcyjnej estetyce i znakomitych właściwościach akustycznych. W zależności od układu perforacji płyt - perforacja ałopowierzchniowa lub modularna - możemy otrzymać interesujące efekty dekoracyjne. Układanie płyt należy rozpocząć od środka pomieszczenia wg załączonego schematu. Układ płyt NIDA Sonic należy tak zaplanować, aby krawędzie wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do kierunku padania światła słonecznego.

Przycinanie płyt

Płyty NIDA Sonic należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinna leżeć na płaskiej powierzchni. Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy fizelinę wraz z kartonem,a następnie rozcinamy karton na stronie licowej i przełamujemy rdzeń gipsowy.Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie płyty zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach przeznaczonej do cięcia płyt gipsowych lub wyrzynarki mechanicznej. Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożem fizelinę.

Konstrukcja rusztu

Konstrukcja rusztu pod okładziny sufitowe i ścienne jest identyczna jak dla standardowych płyt gipsowych. Jedyną różnicą jest mniejszy rozstaw profili poprzecznych - 300 mm. Do systemu okładzin sufitowych z korzystaniem płyt NIDA Sonic można stosować ruszty o układzie dwupoziomowym krzyżowym - zalecany, jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyżowym. Szczegóły dotyczące montażu zarówno okładzin sufitowych, jak i ściennych zawarte są w informatorach technicznych Lafarge Gips.

Rozstaw wieszaków i profili -układ dwupoziomowy krzyżowy

Maksymalna odległość pomiędzy wieszakami mocowanymi w profilu głównym NIDA CD 60 wynosi 900 mm. Rozstaw profili głównych warstwy górnej wynosi max 1000 mm. Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej - max 300 mm

Fazowanie krawędzi

Płyty NIDA Sonic w zależności od typu posiadają dwa rodzaje krawędzi. Płyty z perforacją typu "n1", "n2" i "n8" posiadają krawędź wzdłużną spłaszczoną (KS) oraz krawędź poprzeczną ciętą. W płytach z perforacją typu "n0" wszystkie krawędzie są cięte, czyli nie osłonięte kartonem. Przed mocowaniem płyt należy lekko sfazować wszystkie krawędzie cięte po stronie licowej. Sfazowane krawędzie przed klejeniem należy zwilżyć wodą w celu usunięcia pozostałości gipsu.Układ płyt NIDA Sonic należy tak zaplanować, aby krawędzie wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do kierunku padania światła słonecznego.

Mocowanie płyt do rusztu

Sposób mocowania płyt NIDA Sonic do rusztu z profili odbywa się podobnie jak w przypadku okładzin ze standardowych płyt gipsowych. W przypadku sufitów montaż płyt zaczynamy od przykręcenia na środku sufitu płyty "startowej", która wyznaczy położenie dalszych płyt. Dlatego też pierwsza płyta musi być szczególnie dokładnie ustawiona względem obrysu pomieszczenia. Przy okładzinach ścian montaż płyt odbywa się identycznie jak w systemie NIDA Tynk. W przypadku okładzin sufitowych, płyty zawsze należy mocować krawędzią poprzeczną do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna płyty równoległa do profili głównych). Najpierw należy przykręcić krawędź poprzeczną czołową płyty, a następnie krawędzie wzdłużne. Płyty przykręca się za pomocą blachowkrętów 3,5x25 mm. Maksymalny rozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu wynosi 170 mm a dla ściany 250 mm. Wkręty powinny być oddalone od krawędzi wzdłużnych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzi płyt nie osłoniętych kartonem i krawędzi otworów co najmniej 15 mm. Wkręty mocujemy prostopadle do lica płyty tak głęboko, aby łeb wkręta nie przebił powierzchni kartonu i jednocześnie nie wystawał ponad lico płyty.

Przy szpachlowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby gips nie dostał się w otwory perforacji. Spoinowanie należy rozpocząć po przykręceniu do rusztu wszystkich płyt.

Klejenie płyt - płyty z krawędzią prostą typu "n0"

Płyty NIDA Sonic z krawędzią prostą (krawędź cięta bez okładziny kartonowej) - płyty o perforacji na całej powierzchni -należy łączyć ze sobą przy użyciu gipsu szpachlowego NIDA Planfix Fresh. Płyty mocujemy do rusztu zgodnie z opisem na str. 4-6. W szczeliny między połączeniami płyt wciskamy gips NIDA Planfix Fresh przy pomocy szpachelki. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby gips nie dostał się w otwory perforacji. Przy montażu płyt NIDA Sonic "n0" można się posiłkować specjalnym zestawem montażowym. Umożliwia on uzyskanie prawidłowej odległości między płytami.

Klejenie płyt - płyty z krawędzią spłaszczoną typu "n1", "n2", "n8"

Technologia montażu i spoinowania płyt NIDA Sonic z krawędzią spłaszczoną - płyty o modułowym układzie perforacji - jest identyczna jak w przypadku standardowych płyt gipsowych. Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i poprzecznych wykonuje się z wykorzystaniem taśmy zbrojącej i gipsu szpachlowego NIDA Start lub bez taśmy przy użyciu gipsu szpachlowego NIDA Planfix Fresh. Spoinowanie należy rozpocząć po przykręceniu do rusztu szystkich płyt. Szczegółowe informacje dotyczące tych prac zawarte są w instrukcji montażu płyt gipsowych Lafarge Gips.

Prace wykończeniowe / szpachlowanie

Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń płyt oraz po ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie krawędzi płyt i wkrętów używając do tego celu gipsu szpachlowego NIDA Finisz. Ewentualny nadmiar masy szpachlowej, który dostał się do otworów perforacji, należy usunąć dopiero po związaniu gipsu. Możliwe jest także zaklejenie otworów taśmą samoprzylepną w celu uniknięcia przypadkowego wypełnienia gipsem perforacji podczas prac szpachlowych. Po wyschnięciu masy szpachlowej NIDA Finisz należy przeszlifować spoiny papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. Jeśli przewidziane jest zastosowanie wełny mineralnej, należy ją układać systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu. Wełnę mineralną należy układać bezpośrednio na płycie. Nie należy stosować paroizolacji pomiędzy fizeliną a warstwą wełny, gdyż wpływa to niekorzystnie na właściwości akustyczne całego systemu