Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter – pewna i szybka hydroizolacja przez cały rok

Wykonanie prawidłowej izolacji części budynku stykającej się z gruntem jest kluczowy elementem zapewniającym bezproblemowe funkcjonowanie obiektu w przyszłości.

Inżynierowie budownictwa mają do dyspozycji całą paletę materiałów i rozwiązań hydroizolacyjnych. Należy jednak dobierać takie rozwiązania które zapewnią pewną ochronę przez długie lata. Coraz istotniejszym i coraz bardziej docenianym przez wykonawców czynnikiem jest przyjazna, nie nastręczająca trudności obróbka. Od kilku już lat, również na rynku polskim, coraz większą popularność zyskują modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (nazywane również masami KMB). Wśród ich najważniejszych zalet wymienić należy:
- możliwość wykonania bezszwowej powłoki - ciągłej, bez połączeń,
- brak możliwości przesiąkania wody uzyskany dzięki pełnemu połączeniu z podłożem (stan praktycznie nie możliwy do osiągnięcia w przypadku zastosowania pap oraz folii),
- zdolność mostkowania rys (nawet do 5 mm),
- pewne i nieskomplikowane wykonanie połączeń miejsc krytycznych (połączeń ściany z ławą fundamentową, miejsc przyłącza instalacji, szczelin dylatacyjnych),
- możliwość wykonywania na matowo wilgotnych podłożach,
- brak konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych.

BOTAMENT® Systembaustoffe posiada w swojej ofercie produkt, który pozwala wykonać pewną izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, szybko i wygodnie oraz zapewnia możliwość prowadzenia prac izolacyjnych przez cały rok.

BOTAZIT® BM 92 występuje w dwóch odmianach asortymentowych. BOTAZIT® BM 92 Schnell to wzmocniona specjalnymi włóknami dwukomponentowa bitumiczna masa uszczelniająca, charakteryzująca się szybkim schnięciem oraz szybką odpornością na działanie opadów atmosferycznych, po wyschnięciu tworzy szczelną elastyczną (mostkującą rysy) powłokę. Produkt może być nanoszony przy zastosowaniu urządzenia natryskowego. Tzw. wersja zimowa czyli BOTAZIT® BM 92 Winter, może być ponadto przechowywany w temperaturze do -5 °C, a jego obróbka możliwa jest już przy temperaturze podłoża oraz otoczenia powyżej 0 °C. BOTAZIT® BM 92 pozwala praktycznie przez cały rok wykonywać izolację budynków przeciw wilgotności gruntu, niespiętrzającej lub spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej, a także wodzie gruntowej której poziom okresowo lub na stałe występuje powyżej poziomu posadowienia budynku.

Wykonanie powłoki izolacyjnej

Kluczowym elementem prac prowadzących do wykonania szczelnej izolacji bitumicznej jest prawidłowe przygotowanie podłoża. Podłoże pod BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter może stanowić beton, tynk cementowy lub cementowo-wapienny, mur z cegły pełnej ceramicznej, cegły kratówki, cegły silikatowej, a także pustaków ściennych, bloczków betonowych oraz bloczków z betonu komórkowego. Podłoże musi być suche lub matowo wilgotne (nie mogą występować zastoiny wody), czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego wszelkie substancje mogące zmniejszać przyczepność powłoki. Wystające części zaprawy należy usunąć, natomiast spoiny oraz wszelkie szczeliny i ubytki większe niż 5 mm należy wypełnić zaprawą mineralną np. BOTACEM® M 100. W zależności od tego, z jakiego materiału wykonano izolację poziomą ławy fundamentowej, należy podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą zapewnić ciągłość z izolacją pionową. W narożnikach wewnętrznych należy wykonać wyoblenie (tzw. fasetę) z zaprawy mineralnej (na późniejszym etapie prac możliwe jest również wykonanie fasety z masy bitumicznej), natomiast wszelkie narożniki zewnętrzne należy sfazować. Gruntowanie podłoża przeprowadza się przy zastosowaniu BOTAZIT® BE 901 Koncentrat rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5 do 1:10 (w zależności od chłonności podłoża). Podłoża o niewielkiej wytrzymałości powierzchniowej (np. beton komórkowy) można zagruntować preparatem do wgłębnego zespalania BOTAZIT® D 12.
W celu zamknięcia nierówności do 5 mm, porów oraz jam usadowych wykonuje się szpachlowanie wypełniające (tzw. szpachlowanie drapane) przy zastosowaniu BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter. Pozwala to uniknąć tworzenia się pęcherzy podczas wykonywania właściwej powłoki. Materiał BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter nanosi się na izolowaną powierzchnie metodą szpachlowania lub przy pomocy urządzenia natryskowego w minimum dwóch warstwach. W zależności od panujących warunków gruntowo-wodnych należy wykonać warstwy o odpowiedniej grubości. W przypadku wilgotności gruntu oraz wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego grubość izolacji mierzona w stanie suchym powinna wynosić przynajmniej 3 mm, natomiast w przypadku wody wywierającej ciśnienie, minimum 4 mm. W przypadku wykonywania izolacji ciężkiej (woda pod ciśnieniem), w pierwszą warstwę należy wtopić odporną na gnicie siatkę z włókna szklanego.

Właściwości materiału BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter pozwalają w sposób wygodny i skuteczny wykonać izolację takich detali jak przejścia instalacyjne, czy dylatacje konstrukcyjne (w tym drugim przypadku należy zastosować specjalne taśmy uszczelniające BOTAZIT® B 180/B 300).

Do zasypania wykopu można przystąpić po całkowitym wyschnięciu powłoki. Aby uniknąć uszkodzenia izolacji przez glinę, żwir lub gruz w trakcie zasypywania wykopu, a także na skutek ruchów gruntu otaczającego budynek (np. na skutek zamarzania i rozmarzania) wykonaną powłokę należy odpowiednio chronić. W tym celu zalecamy zastosowanie płyty ochronno-drenażowej BOTAZIT® DS 993 lub sztywnych płyt z polistyrenu ekstrudowanego.

Izolacja budynku przy zastosowaniu systemu BOTAMENT® Systembaustoffe
1 - izolacja pozioma (BOTAZIT® M 34 lub BOTAZIT® MS 30),
2 - ściana murowana,
3 - izolacyjna warstwa odcinająca,
4 - izolacja części cokołowej budynku (BOTAZIT® M 34 lub BOTAZIT® MS 30),
5 - izolacja przeciw negatywnemu oddziaływaniu wody (BOTAZIT® M 34 lub BOTAZIT® MS 30),
6 - wyoblenie z zaprawy mineralnej (BOTACEM® M 100),
7 - gruntowanie podłoża (BOTAZIT® BE 901 Koncentrat lub BOTAZIT® D 12),
8 - izolacja pionowa wykonana w dwóch warstwach (BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter),
9 - płyta ochronno-drenażowa BOTAZIT® DS 993,
10 - drenaż,
11 - termoizolacja,
12 - izolacja pozioma posadzki (BOTAZIT® BM 92 Schnell/Winter),
13 - jastrych

Woda to żywioł płynny, nie pozwoli się tak łatwo zdominować (Paulo Coelho). W przyziemnej części budynku ułatwi to latem BOTAZIT® BM 92 Schnell, a zimą BOTAZIT® BM 92 Winter.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.botament.pl